چند پند و اندرز....

 گذشته رو اگه به دوش بکشی کمرت خم میشه،ولی اگه بذاری زیر پات قدت بلند میشه.
به هر چه بیندیشید وسعتش میدهید،پس به آنچه دلخواه شماست بیندیشید.
اگه چترت خداست پس بگذار هر چه از باران سرنوشت بر سرت می بارد ببارد.
کسانی که احساساتشون رو بیان می کنند مورد اعتمادترند.
همیشه از کسانی که انتظارشو نداری  ضربه میخوری.
اشکی که درهنگام شکست می ریزی،همان عرقی است که در هنگام تلاش نریخته ای.
درد دلهایت را به همه نگو،چون بعضی ها یاد می گیرن چطوری دلت رو به درد بیارن.
/ 1 نظر / 2 بازدید
م.ح

ای کاش یاد می گرفتیم به آنچه می آموزیم عمل کنیم.