مواضب باشید دیر نشود!

کسانی هستند که ناخودآگاه از خودمان می رنجانیم ؛

مثل ساعت هایی که صبح دلسوزانه زنگ می زنند و در میان خواب و بیداری

بر سرشان می کوبیم ، بعد می فهمیم که خیلی دیر شده !!!

/ 0 نظر / 2 بازدید