امید...

"استیفن هاوکینگ" دانشمند و فیزیکدان معلول در مراسم افتتاحیه رقابتهای پارالمپیک 2012 لندن سخنرانی کرد جالب اینکه براساس اعلام پزشکان قرار بود 47 سال پیش از دنیا برود. 
. پزشکان در سال 1963 وقتی او تنها 21 سال داشت اعلام کردند هاوکینگ تنها 2 سال دیگر زنده خواهد ماند اما او اکنون 70 سال سن دارد و در مراسم افتتاحیه پارالمپیک توسط دستگاه کامپیوتری که صدایش از آن طریق پخش می شد خطاب به ورزشکاران

گفت:"به ستاره ها نگاه کنید نه به پاهایتان. با ذکاوت عمل کنید و هدف های بزرگ داشته باشید."

/ 0 نظر / 3 بازدید