باز آغاز کن ای عشق

بر زبانم بنه ای عشق غزل آوازی

آسمان دلم آبی است پر پروازی

من ثنا گوی صد عارف یا هو هستم

مست و سودا زده خال لب او هستم

همت از اوست اگر سالک این راهم من

عارف سر توکلت علی الهم من

تا شود قلب تو از سر شهادت آگاه

در ره عشق چو حلاج بگو بسم اله

                                                 رضا اسماعیلی

/ 0 نظر / 2 بازدید