تصویر تو...

دلم که تنگ می شود می خواهم خودم را به آسمان بدوزم

یا آسمان را به خودم .شاید چیزی از تو را با خود ببرد و مرا برهاند

امروز آسمان را به خودم دوختم

تمامش تصویر تو بود ...

(برگرفته از یک وبلاگ)

/ 1 نظر / 3 بازدید
دلتنگ دوست

خدایااا...دلم که میگیرد به مهربانی های تو فکر می کنم دوست ندارم آدم قدر ناشناسی باشم .