قطب نما..

خدایا؛

دلم به سان قطب نماست؛

وقتی عقربه اش به سمت تو می ایستد؛

آرام می شود ...!!

/ 1 نظر / 2 بازدید
ناشناس

ی روز به خدا گفتم بیا دنیا را تقسیم کنیم!اسمون مال من ابراش مال تو*دریا مال من موجاش مال تو*ماه مال من خورشید مال تو*خدا خندید و گفت تو بندگی کن همش مال تو حتی من...!