تصاویر فضایی....

 

سایت تفریحی پازل

تصویر قمرهای رئا و تیتان در تصویر جدید کاسینی

سایت تفریحی پازل

نمای زیبا از یک میلیارد ستاره کهکشان راه شیری

سایت تفریحی پازل

عبور دیدنی ناهید از مقابل چهره خورشید

سایت تفریحی پازل

عبور همزمان تلسکوپ هابل و ناهید از مقابل خورشید

سایت تفریحی پازل

گرفتار شدن کهکشان بیضوی در مارپیچ داخلی

سایت تفریحی پازل

توفان عظیم در قطب شمال زحل

سایت تفریحی پازل

نمای حیرت انگیز از سحابی جبار

سایت تفریحی پازل

نمای زیبا از ابر مولکولی سحابی جبار

سایت تفریحی پازل

تصویر دهانه برخوردی عظیم بر سطح ماه

سایت تفریحی پازل

حباب های مملو از ستارگان درخشان

سایت تفریحی پازل

حرکت توده گرد و غبار بر سطح مریخ

سایت تفریحی پازل

عبور سیارک عظیم ۲۰۱۲LZ1‌ از کنار زمین

سایت تفریحی پازل

نقشه جدید از قمر آتشفشانی یو (IO) مشتری

سایت تفریحی پازل

تصویر زیبا از خورشید گرفتگی ناقص ۲۰۱۲

سایت تفریحی پازل

انتقال شاتل فضایی دیسکاوری بر پشت هواپیما

سایت تفریحی پازل

اتصال نخستین کپسول باری خصوصی به ISS

سایت تفریحی پازل

پرتاب فضاپیمای سرنشین دار شنژو ۹ چین به فضا

سایت تفریحی پازل

لحظه فرود مریخ نورد ناسا بر سطح سیاره سرخ

سایت تفریحی پازل

نخستین تصویر تمام رنگی از سطح سیاره مریخ

سایت تفریحی پازل

پرش مافوق صوت از ارتفاع ۳۹ کیلومتری بالای زمین

سایت تفریحی پازل
پرتره تمام قد از مریخ نورد کنجکاوی ناسا بر سطح مریخ

/ 0 نظر / 2 بازدید