زندگی....

زندگی آرام است ، مثل آرامش یک خواب بلند .
زندگی شیرین است ، مثل شیرینی یک روز قشنگ .
زندگی رویایی است ، مثل رویای یک کودک ناز .
زندگی زیباییست ، مثل زیبایی یک غنچه ی باز .
زندگی تک تک این ساعتهاست ، زندگی چرخش این عقربه هاست
زندگی راز دل مادر من ، زندگی پینه دست پدر است، زندگی مثل زمان درگذر است....
                                                                                                                                          ش.گلزار
/ 2 نظر / 2 بازدید
ستایش

ممنون..تقدیم با یک دنیا ارزوهای خوب برای شما[گل][گل][گل]

ستایش

یادگار نیمکت کلاس درس اجازه آقا من تازه آمده ام هنوز نمی دانم روی کدام نیمکت بنشینم توی کدام کتاب دنبال ردپای صداقت بگردم! من جا مانده ام در اولین برگ در اولین سطر"ای نام تو بهترین سرآغاز" شعر عاشقی هیچ حفظ نکرده بودم یک بار سالها دور، از رو خوانده بودم که پر از غلط های املایی بود نتیجه اش یک صفر بزرگ اجازه آقا من دوباره آمدم تا مهربانی دلم را با زندگی جمع بزنم ضرب در بی نهایت با دلهای شما تقسیم کنم من آمده ام تا یک مثنوی بلند عاشقانه را برای این کلاس از حفظ بخوانم