دست به دعا...

 

بیایید برای شفای کودکان سرطانی دعا کنیم.

SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

/ 1 نظر / 2 بازدید
آرین

خدایاهمه ی بچه هایی که هم سن ماهستند وبیمارند خودت شفاشون بده تا اونا هم مثل ما بتونند به مدرسه برند بادوستاشون خوش باشند وبا پدر مادرشون شاد زندگی کنند .آمین 353