نعمت خدا

دعا نعمت خداست ،وای بحال کسی که این در را بروی خود ببندد.  

                                                                                  (مقام معظم رهبری)

/ 0 نظر / 2 بازدید