بی چشمان باز تو...

     پنجره

آیینه ها دچار فراموشی اند

و نام تو ورد زبان کوچه خاموشی

امشب تکلیف پنجره

بی چشمان باز تو

روشن نیست ...

"زنده یاد قیصر امین پور"

/ 1 نظر / 2 بازدید

سلام روح قیصربزرگ شاد باد رفیق :معامله فسخ شد.درقبال دنیا یک تارمویت رامیخواستن ندادم این جمله راقیصر عزیز وقتی گفت فقط برازنده شما بود