دلقک...

مردی نزد روانپزشک رفت و از غم بزرگی که در دل داشت برای دکتر تعریف کرد.
دکتر گفت به فلان سیرک برو آنجا دلقکی هست، این قدر می خنداندت تا غمت یادت برود.
مرد لبخند تلخی زد و گفت: من همان دلقکم.

/ 1 نظر / 2 بازدید
مهدی

گاهی وقتها دغدغه های زندگی اونقدر زیادند که هیچ چیز نمی تونه آدما حتی برا ی یک لحظه بخندونه وشادکنه