یلدا مبارک

آخر پاییز شد همه دم می زنند از شمردن جوجه ها...

تو بشمار دلهایی را که به دست آوردی

تو بشمار تعداد لبخندهایی را که به لب دوستانت نشاندی

تو بشمار تعداد اشکهایی را که از سر شوق وغم ریختی

و به یاد بیاور که در این فصل زرد تو چه قدر سبز بودی

جوجه ها را بعدا با هم می شماریم

                                                   یلدا مبارک                (م.مهربان)

/ 4 نظر / 2 بازدید
کیان شفیعی

خیلی با حال بود.[دست]

کیان شفیعی

شب یلدا همیشه جاودانی است زمستان را بهارزندگانی است شب یلدا شب فر و کیان است نشان ازسنت ایرانیان است یلدا مبارک

کیان شفیعی

یلدا، دختر سیاه موی بلند بالا، یادگار نام وطن، میوه پائیز ایران و عروس زمستان، در راه است. او را بر سفره مهر بنشانیم و با نسل فردا پیوندش دهیم. ایرانی بودن را فراموش نکنیم یلدا مبارکباد

انسان

انتخابهای بسیار زیبایی دارید[تایید][گل]