دفتر پروردگار

درپیش چشمانم کتابی ست .بایک جهان تصویرزیبا.
تصویرباغ و دشت و جنگل.تصویر رود و کوه و دریا.
درپیش چشمانم کتابی ست.باصدهزاران نقش و صدرنگ.
نقش گل و برگ و شکوفه.نقش درخت و چشمه و سنگ.
تصویرپاک زندگانی.دروازه هایش می زند موج.
هرجاکه می افتد نگاهم.ازخاک تاخورشیدتااوج.
هرنقطه آن یک ستاره ست.هرحرف آن یک کهکشان است.
هرسطر آن یک دشت و دریاست.هرصفحه اش یک آسمان است .
یک جای آن نقش زمستان .یک جای آن نقش بهارست.
آن نقش هانقش جهان است .این دفتر پروردگاراست.
                                                                                         آرین رفیعی دانش آموز خوب کلاس دوم
/ 0 نظر / 4 بازدید