فرشته کوچک

دکتر گفت:باید مادرت را اینجا بیاوری، من برای ویزیت به خانه کسی نمیروم. دختر گفت : ولی دکتر، من نمی توانم، اگر شما نیایید او می میرد! و اشک از چشمانش سرازیر شد.دل دکتر به رحم آمد و تصمیم گرفت همراه او برود. دختر، دکتر را به طرف خانه راهنمایی کرد، جایی که مادر بیمارش در رختخواب افتاده بود. دکتر شروع کرد به معاینه و توانست با آمپول و قرص، تب او را پایین بیاورد و نجاتش دهد. او تمام شب را بر بالین زن ماند، تا صبح که علایم بهبودی در او دیده شد. زن به سختی چشمانش را باز کرد و از دکتر به خاطر کاری که کرده بود تشکرکرد. دکتر به او گفت : باید از دخترت تشکر کنی، اگر او نبود حتماً میمردی! مادر با تعجب گفت : ولی دکتر، دختر من سه سال است که از دنیا رفت!! و به عکس و شنل قرمز دخترش در رخت آویز اشاره کرد..دکتر به طرف شنل رفت لمس کرد شنل خیس بود. به عکس نگاه کرد پاهای دکتر سست شد. این همان دختر بود!   یک فرشته کوچک و زیبا

/ 1 نظر / 2 بازدید
م.ن

مادر تنهاکسی است که می توان دوستت دارم هایش را باور کرد حتی اگرنگوید.-مادریعنی به تعداد همه روزهای گذشته توصبوری .مادریعنی به تعدادروزهای آینده تو "دلواپس.مادریعنی به تعداد آرامش همه خوابهای کودکانه تو"توبیداری.مادریعنی "بهانه بوسیدن خستگی دستهایی که عمری به پای بالیدن تو چروک شد.مادریعنی بهانه درآغوش کشیدن زنی که نوازشگر همه سالهای دلتنگی توبود .مادریعنی باز هم بهانه مادر گرفتن.