اگر چه سختی از انسان یه کوه درد می سازه

ولی از مردم ما درد داره یک مرد می سازه

نگاه کن بچه های کار، چه جور تو آب و آتیشن

توی این روزهای سخت کمک خرج پدر میشن

من و تو مردمی هستیم که گنج از رنج می سازیم

به این تاریخ خورشیدی، به این فرهنگ می نازیم

من و تو مردمی هستیم که آینده تو مشت ماست

که از هفتاد نسل قبل، هزار اسطوره پشت ماست.

/ 0 نظر / 2 بازدید