اعتقاد....

همیشه چیزی برایت رخ می دهد که به آن اعتقاد داری و اتفاقات نتیجه ی باورهای شماست                                                                                    

اعتقادات و باورها تعیین کننده ی حوزه ی قدرت و اختیار ما هستند و ما هرگز قدمی

جلوتر از آنها بر نمی داریم.چیزی که موجب بوجود آمدن تفاوتهاست حرفه و کارتان

نیست "عقایدتان" است.

عقاید راسخ داشته باشیم و مثبت اندیش باشیم.

به خود بها بدهیم!

"زندگی ماجرای عجیبی است. اگر فقط بهترین ها را از هر چیزی انتخاب کنید اغلب همان را بدست خواهید آورد."

                                        (دبلیو سامرست موام)(برگرفته از وبلاگ سایه روشن)

/ 0 نظر / 2 بازدید