نامه به پدر...

بابا سلام

می دونستی خیلی دوستت دارم؟ می دونی وقتی از دستم ناراحت

یا عصبانی می شی بازم از ته قلبم دوستت دارم؟

وقتی یه جایی مثل مسافرت یا اردو می رم به یاد تو هستم.

همیشه فکر می کنم وقتی پیر می شی من چقدر ناراحت می شم

دلم می خواد از تو مراقبت کنم.

دلم می خواد همیشه جوان شاد وسرحال باشی.

دلم می خواد با تو به گردش برم.

دوست دارم وقتی بزرگ شدم یه بابا بشم وبفهمم بابا شدن یعنی چی؟

بابا یعنی:

کار کردن- زحمت کشیدن_نگران بودن برای بچه ها_از خود گذشتگی_و.......

بابا وقتی می خندی از خنده هات انرژی می گیرم.

بابا خیلی خیلی خیلی ...............دوستت دارم

    دوست دار و دست بوس همیشگی شما پسرت سینا قنبران

/ 1 نظر / 2 بازدید
م.ن

پدرم "تنها کسی هستی که باعث می شی بدون شک بفهمم فرشته ها هم می توانند مرد باشند.( پدرعزیزم بااینکه پاز پیشم رفتی ولی هنوز دوستت دارم .)