کاش بارانی ببارد...

 

کاش بارانی ببارد قلبها را تر کند

بگذرد از هفت بند ما ، صدا را تر کند

قطره قطره رقص گیرد روی چتر لحظه ها

رشته رشته مویرگهای هوا را تر کند

بشکند در هم طلسم کهنه ی این باغ را

شاخه های خشک بی بار دعا را تر کند

مثل طوفان بزرگ نوح، در صبحی شگفت

سرزمین سینه ها، تا نا کجا را تر کند

چترها تان را ببندید ای به ساحل مانده ها

شاید این باران که می بارد، شما را تر کند

/ 2 نظر / 3 بازدید
ماه آفرین باقری

روزی که صبر در باغ زندگیت بروید ، به چیدن میوه پروری امیدوار باش .

ستایش

خدایا همه از تو می خواهند "بدهی " اما من از تو می خوام " بگیری " خستگی ، دلتنگی و غصه ها را از لحظه لحظه روزگار همه آنهایی که دوستشان دارم آمین .....