عاشق..

دچار یعنی عاشق 

و فکر کن که چه تنهاست ، اگر که ماهی کوچک 

 دچار آبی دریای بیکران باشد. 

و عشق سفر به روشنی اهتزاز خلوت اشیاست 

و عشق صدای فاصله هاست

و صدای فاصله هایی که مثل نقره تمیزند

 

و عاشق همیشه تنهاست! 


سهراب سپهری

/ 0 نظر / 2 بازدید