رنجش

اونـــی که زود می رنجــــه زود مـــیره، زود هم برمی گــــرده. ولـــی اونی که دیر  می رنجــــه دیر میــــره، اما دیگـــه   برنمی گرده .. ...

خدایا کمک کن کسی را نرنجانم...........

/ 0 نظر / 2 بازدید