کوه پرسید.....

کوه پرسید ز رود ، زیر این سقف کبود
راز ماندن در چیست؟ گفت : در رفتن من


کوه پرسید و من؟ گفت : در ماندن تو
بلبلی گفت : و من ؟


خنده ای کرد و گفت : در غزلخوانی تو
آه از آن ابادی که در آن کوه رود


رود ، مرداب شود ، و در آن بلبل سر گشته سرش را به گریبان ببرد
و نخواند دیگر


من و تو بلبل و کوه و رودیم
راز ماندن جز


در خواندن من ، ماندن تو ، رفتن یاران سفر کرده ی مان نیست
بدان !

 

/ 0 نظر / 2 بازدید