مادر


مادر  بهشت  من  همه  آغوش گرم تست  
گوئی   سرم    هنوز   به  بالین  نرم تست
مادرحیات با تو بهشت است و خرّم  است    
ور  بی  تو بود  هر دو جهانش جهنّم است
ما را عواطف این همه  از شیر  مادر  است    
این رقّتی که دردل وشوری که درسراست
اغلب  کسان  که پرده حــــرمت دریده اند    
در    کودکی    محبّت    مــــادر     ندیده اند
امروز   هستیم   به  امید  دعـــــای تست    
فردا   کلید   باغ   بهشتم    رضای     تست

باتشکر از رهگذر

/ 0 نظر / 2 بازدید