آنچه باید باشم

ظریفی می فرماید:

عیب کار اینجاست که من "آنچه هستم" را با " آنچه باید باشم " اشتباه می کنم،

خیال میکنم آنچه باید باشم هستم،

در حالیکه آنچه هستم نباید باشم ...

/ 1 نظر / 2 بازدید
نصر

شایدبایدباشم