وجدان..

بالشی از وجدان پاک نرم تر نیست.

/ 2 نظر / 2 بازدید

سلام دوست عزیز عیدتان مبارک اگه توهمه کارهامون وجدان قاضی بود میدونی همه بهشتی بودندبه امید روزی که همه با وجدان بشوند

دیشب تویه جلسه ای بودم جات به عنوان یه مجری شادخالی بودچندین بار جاتا خالی کردم شب عید بود ومجلس عروسی 20زوج تحت نظر بهزیستی بدونه سرپرست که خیرین عروسیشون رابرگزار کرده بودنددعوتیا همشون 150نفر نبودند وقتی یکی از عروسا براتشکر رفت پشت میکروفون خدا میدونه شب عیدهمه گریه میکردنداون موقع خیرین لذت کارشون رابردند وبه خودشوتن افتخارکردند راستی چند روز دیگه زرین شهر چنین مراسمی هست به عنوان مجری میتونی بیای ؟