دریا باش..

 اگر نمی توانی اقیانوس باشی، دریا باش،...... اگر نه رودخانه باش واگر نمی توانی رودخانه باشی نهری کوچک باش،......... اما هیچ گاه مرداب نباش......نهری باش جاری، زلال و مهربان و با جوشش زیبایت زندگی را به همه هدیه کن چون وقتی حرکت میکنی هم زنده ای و هم به دیگران زندگی می دهی ،......... سبزه های کنار نهر را دیده ای چه زیبا چشم رانوازش می دهند و ماورای پروانه های لطیف و زیبا هستند، این ها به خاطر سخاوت و مهربانی نهر کوچک اما جاری است،...... پس تو هم با الهام از این رود کوچک جاری شو و بدان خدا در همه حال با توست.......

/ 1 نظر / 3 بازدید
نصر

متن های جدیدبسیار زیباست دست مریزاد