حدیث..

                                                  جاذبه نماز

امام علی(ع) فرمود:

رسول خدا(ص) هیچ چیز را نه شام ونه غیر آن را بر نماز مقدم نمی داشت.

 هر گاه وقت نماز فرا می رسید،رسول خدا دیگر نه خانواده می شناخت و نه دوست.

                                                                                        سنن النبی ص 268

/ 1 نظر / 2 بازدید