انفجار...

مین، انهدام، توپ، مسلسل، گلوله، بُمب

یوزی، کلاش، ژ.3، نفر، کوه، تپه، سنگ

تسبیح، مهر، چفیه، وصیّت، نماز، عطر

قرآن، پلاک، قمقمه، ساعت، دعا، فشنگ

دارو، پزشک، درد، عصا، تخت، ویلچر

تزریق، باند، زخم، عفونت، سرم، سرنگ

گردان، نظام، رسته، ستون، بخش، دسته، تیپ

ارتش، سپاه، منطقه، لشکر، بسیج، هنگ

موجی، شهید،گُنگ، جنون، ماسک، خنده، اشک

خردل، اسید، گاز،عطش، میکروب، شرنگ

... مادر، پدر، عروس، برادر، عزیز، زن

... لیلا، علی، بنفشه، محمد، صنم، فرنگ

دیروز: دین، نبرد، وطن، آرمان، خدا

امروز: ایسم، ژست، تفکر! بزک، فرنگ!

شاعر: محمود طیب...

/ 0 نظر / 2 بازدید