برف به زبان کودکانه

برف آمده شبانه

روپشت بام خانه

برف آمده رو گل ها

رو حوض و باغچه ی ما

زمین سفید هوا سرد

ببین که برف چه ها کرد

رو جاده ها نشسته

رو مسجد و گلدسته

برف قاصد بهاره

زمستان ها می باره

سلام سلام سپیدی

دیشب از راه رسیدی                        شاعر :پروین دولت آبادی

                                                     محمد زارعی دانش آموز خوب کلاس چهارم

/ 2 نظر / 2 بازدید
کیان شفیعی

ادته اون روز برفی وسط فصل زمستون تو پریدی پشت شیشه من زدم از خونه بیرون یادته اشاره کردی آدمک برفی بسازم واسه ساختنش رو برفا هرچی که دارم ببازم گوله گوله برف سرد و روی همدیگه می چیدم شاد و خندان بودم انگار که به آرزوم رسیدم

کیان شفیعی

شرمنده اولین کلمه (( یادته)) است.