الهی...

الهی 

به دعای دوستان اجابت  /  به خواب شان آرامش  /  به مهر شان وفا 

به زندگیشان عا فیت /  به دین شان ثبات /  به عمر شان عزت /

به رزق شان برکت  /  و به وجود شان صحت عطا فرما  ( آمین )

/ 1 نظر / 34 بازدید
صدای دوست

خداوندا دوستانی دارم که روزگار ، فرصت دیدارشان را کمتر نصیبم میگرداند ، اما تو خود میدانی که یادشان در دلم جاوید است ، دوستانی که رسمشان معرفت ، کردارشان جلای روی و یادشان صفای دل است ، ... پس آنگاه که دست نیاز سوی تو بر می آورند ، پر کن دستشان را از آنچه که در مرام خدایی توست(آمین) [گل][گل][گل]