ای خدا..............

عمرم گذشت قدم خمید در پیچ و تاب لحظه ها

عاشقترین بودم ولی تنها ترینم ای خدا

با این همه دل خستگی تنها تو ماندی در دلم

دریای بی پایان تویی من زورقی بی ساحلم

                                                                         ش.گلزار

/ 0 نظر / 3 بازدید