.....زندگی را لمس کن

زندگی،
بَرگی سفید است با عشق،
نقاشیش کن رنگ آبی را بزن برآسمانِ آرزو
سرزمینِ زندگی را ،سبزکن شاپرک باش و بپَر بر شاخِ گل
با تمامِ هستی ات زندگی را لمس کن
/ 0 نظر / 3 بازدید