تنهایم مگذار...

خدایا برای همه چیز هایی که نخواستم و تو دادی.
خواستم وتو ندادی"
خواستم و تودادی دادی وگرفتی دادی و نگرفتی
خواهی دادو خواهی گرفت                
شکرت خداوندا بی نهایت
دوستت دارم تو رابه مهربانی بی نهایتت "
تنهایم مگذار .
/ 0 نظر / 2 بازدید