گنجشک و خدا....

از تنهایی ، بی کسی ، بی همدمی ، کسی تا به خاطرش بپری ،

بخوانی ، او را داشته باشی.........    خدا گفت : مگر مرا نداری.....؟؟!!    

گنجشک گفت : گاهی چنان دور می شوی که بال های کوچکم به تو نمی رسند.....!!  

خدا گفت : آیا هرگز به ملکوتم آمده ای ....؟؟!!    گنجشک ساکت شد....... 

 خدا گفت : آیا همیشه در قلبت نبودم ؟؟!!    

چنان از غیر پرش کردی که دیگر جایی برایم نمانده.....  

 چنان که دیگر توان پذیرشم را نداری..........  

 گنجشک سر به زیر انداخت ، چشم های کوچکش از دانه های اشک پر شد.......    

خدا گفت : اما همیشه در ملکوتم جایی برای تو هست........  

 بیا..................    گنجشک سر بلند کرد ،

دشت های آن سو تا بی نهایت سبز بود.....  

 گنجشک به سمت بی نهایت پر گشود.......    به سمت ملکوت...

/ 1 نظر / 2 بازدید

ای کاش من جای گنجشک بودم خدا مرا هم مثل گنجشک نگاه می کردوزود پر میکشیدم از زندگی پردوز وکلک وهزارروئی خسته شده ام شما که دلتون پاکه از خدا بخواهید همه را عاقبت به خیر کنه