خبر...

سلام

امروز روز امور تربیتی بود. روزی که نهاد مقدس امور تربیتی توسط شهیدان

رجایی و باهنر تاسیس شد.همیشه گفته ام که کار پرورشی به تنهایی

اختصاص به مربی پرورشی ندارد مدیر، معاون و معلمین خوب دبستان هم

در امور پرورشی سهم دارند.امروز مربی پرورشی دبستان مورد تقدیر

مدیر معلمان و دانش آموزان قرار گرفت و توسط مدیر دبستان هدیه ای

 به رسم یادبود تقدیمشان شد.جا دارد از زحمات جناب آقای موسوی زاهد

مدیر دبستان همچنین تک تک همکاران و دانش آموزان کمال تشکر را نماییم.

/ 0 نظر / 2 بازدید