فراموش نکن...

سه چیز را هرگز فراموش نکن :

۱ . به همه نمی توانی کمک کنی

۲ . همه چیز را نمی توانی عوض کنی

۳ . همه تو را دوست نخواهند داشت . . .

/ 2 نظر / 3 بازدید
حسام حسینی

مطلب جالبی بود