سحر نزدیک است....

سحر نزدیک است...
من شکوفایی گل های امیدم را
در رویاها میبینم و ندایی که به من می گوید :                               
 گرچه شب تاریک است                                                    
دل قوی دار                                                
سحر نزدیک است
/ 0 نظر / 2 بازدید