از خدا ...

ماهی ها از تلاطم دریا نزد خدا شکایت کردند
وقتی دریا آرام شد خودرا در تور صیاد یافتند
از تلاطم زندگی نترسید از خدا بخواهید قلبی آرام بدهد
تااز پس مشکلات براییم پس باامید وتوکل به خدا
تلاطم های زندگی را به آرامش وآسایش تبدیل کنیم
/ 0 نظر / 2 بازدید