تعریف شجاعت

در یکی از دبیرستان های تهران هنگام برگزاری امتحانات سال ششم دبیرستان به عنوان موضوع انشا این مطلب داده شد که ''شجاعت یعنی چه؟'' محصلی در

قبال این موضوع فقط نوشته بود : ''شجاعت یعنی این'' و برگه ی خود را سفید به ممتحن تحویل داده بود و رفته یود ! اما برگه ی آن جوان دست به دست دبیران

گشته بود و همه به اتفاق و بدون ...استثنا به ورقه سفید او نمره 20 دادند فکر می کنید اون دانش آموز چه کسی می تونست باشه؟

آن کسی نیست جز دکتر شریعتی

/ 5 نظر / 2 بازدید
بهار

واقعا شجاعت میخواد[گل]

کیان شفیعی

اگر حس روییدن در تو باشد، حتی در کویر هم رشد خواهی کرد. "دکتر شریعتی"

کیان شفیعی

خداوندا ... مرا به بزرگی چیزهایی که داده ای آگاه و راضی کن! تا کوچکی چیزهایی که ندارم آرامشم را برهم نریزد ... دکتر شریعتی

کیان شفیعی

لحظه لحظه های زندگی را سپری می کنیم تا به خوشبختی برسیم ، غافل از اینکه خوشبختی در همان لحظاتی بود که سپری شد . (دکتر شریعتی)

مائده فرهمند

دست مریزاد ... خوشم اومد ، به این میگن شجاعت !!!!! خیلی جالب بود ....