حرفهای ناب..

                                                 فرق دل با ساعت

فرق دل با ساعت در این است که ساعت وقتی زنگ بزند صاحبش را بیدار می کند

اما دل وقتی زنگ بزند صاحبش را می خواباند.

                                                   هنرمند و هنر

هیچ هنرمند مومنی محو جمال هنر خویش نمی شود،

همان گونه که هیچ دریایی در خودش غرق نمی گردد.             حسن صدری

/ 0 نظر / 2 بازدید