..وباز مادر...

به "خدا "گفتم : تو را چگونه میتوانم ببینم؟

"خدا" گفت :تو مرا نخواهی دید...

اما کسی را برات گذاشته ام که نیمی از من است...

  " مادر "

سلامتی تموم مادر های دنیا...

/ 2 نظر / 2 بازدید
ستایش

غصه اگر هست،بگو تا باشد! معنی خوشبختی،بودن اندوه است ... این همه غصه و غم،این همه شادی و شور، چه بخواهی و چه نه، میوه یک باغند همه را با هم و با عشق بچین... ولی از یاد مبر پشت هر کوه بلند، سبزه زاری است پر از یاد خدا و در آن باغ کسی می خواند: که خدا هست! دگر غصه چرا ...؟ [گل]

نازنین زهرا

دستهایم آنقدر بزرگ نیست که چرخ دنیارو به کامتان بچرخانم!اما یکی هست که برهمه چیز تواناست.شما رو با تمام خوبیهایتان به او میسپارم![گل]