خبر

سلام

امروز دانش آموزان برتر  قران و معارف اسلامی دبستان در مسابقات

قرائت قرآن،حفظ قرآن و اذان شهرستان شرکت کردند آقایان حسین غلامی

حسام حبیبی،علی کمالی،امیرمهدی آقامحمدی،وعلی عسکری در رشته

قرائت قرآن و آقایان ابراهیم فرهادیان،آرش سیدنا در رشته حفظ و آقایان

فاضلی،عارف حبیبی،وسید کمال منتظری در رشته اذان دانش آموزان

شرکت کننده در این مسابقات بودند با تشکر و آرزوی موفقیت برای این عزیزان.

/ 0 نظر / 2 بازدید