آدمها....

کوچه ها را بلد شدم مغازه ها را،
رنگهای چراغ راهنما را، حتی جدول ضرب،
و دیگر در راه هیچ مدرسه ای گم نمی شوم
اما میان آدمها گم می شوم،آدمها را بلد نیستم.
(زنده یاد حسین پناهی)
/ 0 نظر / 2 بازدید