تب..

دختری سه ساله بود که پدرش آسمانی شد...دانشگاه که قبول شد, همه گفتند با سهمیه قبول شده!!! ولی... هیچ وقت نفهمیدند کلاس اول وقتی خواستند به او یاد بدهند که بنویسد<بابا> یکهفته در تب سوخت...

                                                                                                         بهار

/ 0 نظر / 2 بازدید