تفسیر...

پشت ســــرم حرف بود

حدیــث شد

می ترســــم آیه شود

سوره اش کنند به جعـــــــــل

بعد تفسیـــرم کنند این جماعت نـا اهـــل

/ 1 نظر / 3 بازدید
مصطفا

[گل] عصر تاویل گرایی . بذار هرکی هرچی میخواد فکر کنه . کافر همه را به کیش خود پندارد یعنی همون هرمنوتیک اما ما خودمانیمان و خدای خودمان