عکسی که نیمه ای از آن آسمانی شد.

در عکس زیر شصت و چهار نفر دیده می شوند. جنگ که به پایان رسید، فقط سی و دو نفر از این بچه ها، در این دنیا ماندگار شده بودند.

به گزارش فرهنگ نیوز به نقل از مشرق، نیمه ی اول دی ماه، مصادف است با سال گشت عملیات «کربلای چهار». به همین مناسبت یادی می کنیم از شهدای مظلوم و غریب این عملیات.چند روزی به عملیات کربلای۴ مانده بود. .عکس بالا یادگاری است که چند روز قبل از عملیات مزبور برداشته شده است. شصت و چهار نفر در این عکس دیده می شوند. جنگ که به پایان رسید، فقط سی و دو نفر از این بچه ها، در این دنیا ماندگار شده بودند که اکثر آن ها در همین عملیات «کربلای چهار» خلعت شهادت پوشیدند. شهیدانی که در عکس می بینید عبارتند از:

 مجید پیله فروشها، پرویز اسفندیاری، مهرداد خانبان، علی جاویرمهر، فلاح انبوهی، شالباف، رضا وهابی، ابراهیم کرمی، محمدرضا کبیری، حسین اسماعیلی، محسن امامقلی، قاسم جمالی، حسین عبادی، مجید روغنی، محمود احمدی، عبادی، داوود خلیلی، رضا پیله فروشها، رحیم صحراکارنیا، احمد اللهیاری، سید باقر علمی، محمد کیامیری، علیرضا جوادی، اکبر اسدی، اصغر مافی، اسماعیل مرندی، سید علی حسینی، امیر باقریان، محسن زرینی، صادق صالحی، جعفر سقائیان، پرویز اسفندیاری. عباس عطاری

شادی روحشان صلوات

/ 3 نظر / 2 بازدید
کیان شفیعی

دیروز از هر چه بود گذشتیم و امروز از هر چه بودیم گذشتیم ... آنجا پشت خاکریز بودیم و اینجا در پناه میز... دیروز دنبال گمنامی بودیم و امروز تلاش می کنیم ناممان گم نشود ... جبهه بوی ایمان میداد و اینجا ایمانمان بو می دهد ... آنجا روی درب اطاقمان می نوشتیم : یا حسین فرماندهی از آن توست، اینجا می نویسیم بدون هماهنگی وارد نشوید ... الهی نصیرمان باش تا بصیر گردیم و بصیرمان کن تا از مسیر بر نگردیم و آزادمان کن تا اسیر نگردیم ...

کیان شفیعی

شـما حماسه سرودید و ما به نام شما فقط تــرانه ســرودیم، نـان درآوردیـــــم بـــرای ایــن‌کــه بگوییــم با شما بودیـم چقـــدر از خـــودمان داستـان درآوردیـم و آبــــــهای جــهان تا از آسیـــاب افتـاد قلم به دست شدیم و زبان درآوردیم ...

کیان شفیعی

تفنگ های پر برای شلیک به مغزهای پر ساخته شده اند! و مغزهای خالی برای پر کردن این تفنگها. - نیچه