دریا باش..

کودکی که دریا کفشش را از او گرفته بود،

روی ساحل نوشت "دریا دزد کفشهایم"

مردی که از دریا ماهی گرفته بود،

روی ماسه ها نوشت،

"دریا سخاوتمندترین سفره ی هستی"،

موج آمد و جملات را با خود شست و تنها این پیام را باقی گذاشت،

"برداشتهای دیگران از خود را در وسعت خویش حل کن تا دریا باشی"

/ 0 نظر / 2 بازدید