امام حسن عسکری

         میلاد یازدهمین اختر آسمان ولایت و امامت حضرت امام حسن عسکری (ع) مبارک

 امام حسن عسگری (ع) می فرمایند: تواضع نعمتی است که بر آن حسد نمی برند

                                      ای آفتاب مهر تو، روشنگر وجود 

                                      در پیشگاه حکم تو ، ذرات در سجود 

                                      ای شاه عسگری لقب ، ای فاطمی نسب 

                                      آن را که نیست مهر تو ، از زندگی چه سود؟

/ 0 نظر / 2 بازدید