هیات

از غافلان محرم مرا جدا کنید

           پروانه های روز دهم را صدا کنید

                                  چیزی دگر به شهادت مولا نمانده است

                                                   هیات که می روید مرا هم دعا کنید

                                    التماس دعا           

/ 0 نظر / 3 بازدید