می نویسم...

می نویسم...
از سادگی تا جنون می نویسم..
از زشتی تا زیبایی می نویسم...
می نویسم... تا بدانم هنوز نوشتنی هست برای نشان قضاوت کلمات مشابه
می نویسم... تا بدانم هنوز عشقی هست برای بیدار ماندن و نمردن و زندگی کردن
آره . زندگی کردن...
نگاه خداوند...اراده ی تو...
شمارا پیش تر از پیش به جلو خواهد برد
فرزاد حسنی

/ 0 نظر / 2 بازدید